Direct naar:
ehakifidafm

Maak kennis met onze dienstverlening

Bent u op zoek naar een full-service financieel adviesburo met een persoonlijke aanpak, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Hoewel de titel assurantiekantoor anders doet vermoeden, kunnen wij u adviseren en helpen met al uw verzekeringen, financiële vraagstukken en bankzaken. Zelfs uw belastingaangifte vullen wij voor u in. Raak overtuigd van de voordelen van één contactpersoon voor al uw financiële zaken.

Assurantiekantoor H. Nijhuis

Bentelosestraat 10
7496 PG Hengevelde
Telefoon: 0547-333372
info@assurantiekantoornijhuis.nl

Home | Disclaimer
Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Assurantiekantoor H. Nijhuis aan de samenstelling van website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, waaronder verzekeringsvoorwaarden en premies, die op website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Assurantiekantoor H. Nijhuis .

Assurantiekantoor H. Nijhuis  kan er niet voor instaan dat de informatie op website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Assurantiekantoor H. Nijhuis sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, waaronder de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Assurantiekantoor H. Nijhuis is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie, producten of diensten die door middel van de website verkregen, ontvangen dan wel verleend zijn.

Door wijziging in voorwaarden en premies kunnen er verschillen ontstaan tussen de op de website gestelde gegevens en de door Assurantiekantoor H. Nijhuis gehanteerde voorwaarden en premies. In dat geval zijn uitsluitend de door Assurantiekantoor H. Nijhuis werkelijk gehanteerde voorwaarden en premies van toepassing. Assurantiekantoor H. Nijhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verschillen.

Assurantiekantoor H. Nijhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites die aan deze site zijn gelinked, daaronder mede begrepen de websites die anderszins, in welke hoedanigheid dan ook (bijv. als floating window), op deze site verschijnen.

Assurantiekantoor H. Nijhuis behoudt het recht dit privacybeleid te allen tijde te kunnen wijzigen door wijzigingen online kenbaar te maken. Het is onze verantwoordelijkheid om bij het oproepen van deze site naar dit privacybeleid te verwijzen.

Heeft u nog vragen of suggesties over deze verklaring betreffende het privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.